Geri darbai. Kartais patiriu tokį jausmą, kad geri darbai yra savaime suprantami. Mandagumas, paslaugumas, etiketas ar didesni darbai. Kodėl atrodo, kad jie yra savaime suprantami? Rodos, jog kitaip negali būti. Mums atrodo, kad jie buvo ir bus visada. Taip tikrai nėra, geri darbai nėra savaime suprantami ir atliekami lengvai. Kai kuriuos darbus lengviau atliekame dėl susiformavusių įpročių ir dėl to reikia džiaugtis.

  Reikia džiaugtis, kad gerų darbų yra daugiau nei blogų. Santykiai visuomenėje, žmonių bendrabuvystė priklauso nuo darbų, kuriuos atliekame kiekvieną dieną. Geri darbai kuria bendrą gėrį, blogi darbai - blogį. Tiek daug metų gyvename pasaulyje, kuriame vyrauja taika ir harmonija. Vyksta karai, bet pavieniai, ne viso pasaulio mastu. Gerai, kad tik iš istorijos žinome, kuo gali pasibaigti blogi darbai. Pasauliniai karai, po kurių buvo padarytos tinkamos išvados. Viena iš tokių - sukurta Europos Sąjunga, kuri paremta gerais darbais. Atsirado kitoks žmonių mąstymas, kuris paremtas skaudžia žmonijos patirtimi. Geri darbai veda pirmyn ir tai supranta didžioji dalis žmonių. Supranta, kad tai naudinga ne tik asmeniams tikslams pasiekti, bet ir kurti bendrą visuomenės gerumo būseną.

  Svarbiausia, kad prie bendro gėrio galime prisidėti kiekvienas. Reikia stengtis pačiam ir palaikyti kitus, kurie kuria dėl mūsų visų. Laiptinės durų palaikymas kol praeis kaimynas, padėkojimas kitam vairuotojui už galimybę atlikti manevrą ar tiesiog pasisveikinimas su nepažįstamuoju nėra savaime suprantami darbai. Turėtume didžiuotis savimi ir pagirti save už panašių darbų darymą. Mes gyvename aplinkoje, kurią patys kuriame.